X

Prihlásenie

Secomp

Rady a návody - kancelárske aplikácie

Apache OpenOffice a LibreOffice

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie vyžaduje, aby písomnosti neboli písané ručne. Keďže sa tlačiarne stávajú čoraz bežnejším príslušenstvom osobných počítačov, ostáva riešiť už len problém použitého softvéru na zostrojenie dokumentov. Nie každý je ale ochotný investovať do balíka programov ktoré na tento účel ponúka spoločnosť Microsoft pod názvom Microsoft Office. Výhodou balíka programov OpenOffice je, že je voľne šíriteľný, teda ideálny pre ľudí ktorí využívajú tie programy len príležitostne, ale aj pre študentov alebo organizácie.

OpenOffice je dostupný v rôznych jazykoch medzi ktorými nechýbajú ani slovenčina alebo čeština. Súčasťou balíka OpenOffice sú programy Writer, Calc, Impress, Base, Draw a Math.

Pôvodným názvom programu známeho ako OpenOffice bol StarOffice. Vznikol v auguste 1999 v nemeckej spoločnosti StarDivision. Po pričlenení spoločnosti do Sun Microsystems bolo rozhodnuté, že zdrojový kód bude sprístupnený verejnosti s cieľom vybudovania komunity okolo programu a ponúknutie bezplatnej alternatívy k programu Microsoft Office. Projekt nazvali OpenOffice. Sun Microsystems sponzorovali vývoj a využívali ho k rozvoju vlastnej verzie StarOffice.

V roku 2010, Sun Microsystems kúpila spoločnosť Oracle. Tá v roku 2011 zastavila podporu projektu a venovala ho programovému fondu Apache, ktorý ho ďalej vyvíja ako Apache OpenOffice. Niekoľko členov z vývojového týmu OpenOffice sa odčlenilo a tak vznikla aj ďalšia verzia programu, Libre Office.


Apache OpenOffice a LibreOffice

Keďže programy sú si podobné a sú navzájom kompatibilné aj v nich napísané dokumenty, budeme popisovať OpenOffice. Po spustení programu sa nám na úvodnej obrazovke ponúkajú jednotlivé časti balíčka. Namiesto ich mien sú v ponuke zoradené už podľa druhov dokumentov, ktoré sa v nich dajú vytvárať.

Drobná rada pre užívateľov programu. Pre vlastné použitie odporúčam ukladať dokumenty v natívnom formáte programu OpenOffice, ale ak chcete niekomu poslať dokument, odporúčam využiť možnosť uložiť dokument vo formáte Microsoft Office 2003 - novšie formáty z Office 2007 a 2010 ako aj formáty OpenOffice nedokážu otvoriť všetky programy. V prípade ak adresát nepotrebuje dokument upravovať, je najjednoduchšie uložiť ho vo formáte .pdf, ktorý je univerzálny a program na jeho čítanie, Adobe Acrobat Reader je voľne dostupný na internete.


OpenOffice Writer

Je to asi najbežnejšie využívanou súčasťou balíka OpenOffice. Umožňuje písanie dokumentov v prostredí podobnom tomu ktoré poskytuje konkurenčný MS Word. Na obrazovke môžeme vidieť ako vyzerá dokument ktorý vytvárame. Na rozdiel od Wordu sa vo Writeri zobrazujú aj okraje plochy určenej na text ? tie nie sú zobrazené na papieri ak sa dokument vytlačí. Je to výhodné v prípade ak potrebujete upravovať okraje ? výsledok je viditeľný ešte pred napísaním prvého písmena. V hornej časti obrazovky sú umiestnené najdôležitejšie ovládacie prvky umožňujúce zmenu fontu, veľkosti, typu a farby písma, úpravu zarovnávania, vytváranie odstavcov, tabuliek, atd. Pre ľudí čo bežne pracujú s inými textovými editormi by ovládanie Writeru nemalo spôsobovať žiadne ťažkosti. Ikony označujúce jednotlivé funkcie sú dostatočne jednoznačné aby si s nimi poradili aj tí pre ktorých je Writer prvým textovým editorom. Program obsahuje aj podrobný popis jednotlivých funkcií v slovenčine ktorý sa otvorí pri stlačení klávesy F1. Pri ukladaní poskytuje Writer široký výber rôznych formátov medzi ktorými nechýba ani bežný textový formát .txt, vlastný formát OpenOffice .odt alebo formáty konkurenčného programu od Microsoftu. Užitočnou funkciou je možnosť exportovania dokumentov do formátu .pdf, ktorý nie je problem prezrieť ani na počítačoch bez Wordu, alebo Writeru, kedže Acrobat Reader je programom, ktorý sa dá bezplatne stiahnuť z internetu. Výhodou tohto formátu je aj to, že bežné programy neumožňujú zasahovať do obsahu dokumentu alebo ho upravovať takže máte istotu že dokument už nikto po Vás upravovať nebude mať možnosť.


OpenOffice Calc

Druhým najbežnejšie využívaným programom v balíku OpenOffice je Calc. Tento program je ekvivalentom konkurenčného Excelu a umožňuje vytváranie tabuliek a grafov. Hlavnou výhodou tohto druhu programov je, že v prípade keď potrebujete vytvárať tabuľky či zložitejšie grafy nie ste obmedzení tým čo sa zmestí na papier ako v dokumentoch Wordu, Writeru alebo pri použití bežných pomôcok ako sú pravítka, ceruzy a papiere. Pri používaní tabuľkových kalkulátorov máme pred sebou plochu s takmer neobmedzeným počtom políčok. Do týchto políčok môžeme písať texty, vkladať vzorce, využívať ich na rôzne operácie. Ich veľkosť je možné upravovať podľa potreby. V hornej časti obrazovky sú aj v tomto programe dostupné dôležité ovládacie prvky. Pre ľudí čo sa stretli s inými programami podobného zamerania by nemal robiť Calc problémy. Podobne ako pri Writeri aj tu je dostupný popis funkcii po stlačení F1. Hlavnou funkciou programu Calc je vytváranie grafov, ktoré sú potom použiteľné v iných programoch. Program poskytuje široký výber rôznych formátov ako sú čiarové, stĺpcové alebo kruhové grafy. Po ukončení práce je možné uložiť vytvorený dokument v rôznych formátoch vrátane .xls (formát programu MS Excel), alebo .ods (vlastný formát programu OpenOffice Calc). Umožňuje aj export do formátu .pdf.


OpenOffice Impress

OpenOffice Impress je programom určeným na vytváranie prezentácií. Ekvivalentom tohto programu je MS PowerPoint. Po spustení programu sa dostaneme k sprievodcovi umožňujúcemu vybrať nastavenia novej prezentácie. Prezentácie sú zvyčajne vytvárané pre počítače, takže formát stránky je tentoraz v pomere strán monitora. Na pravej strane je možné zvoliť si rozloženie stránky. V dokumentoch je možné použiť animácie, obrázky, grafy prípadne zvuky alebo hudbu. Samozrejmosťou je možnosť využiť dokumenty vytvorené v iných komponentoch balíčka OpenOffice Na prelínanie sa strán ponúka Impress rôzne efekty. Vytvorené prezentácie je možné priamo v programe prezrieť po stlačení F5 vo výslednej podobe. Pri ukladaní umožňuje Impress využiť rôzne formáty medzi ktorými je aj formát MS Power pointu .ppt alebo Star draw formát. Pri exportovaní je okrem pdf formátu k dispozícii aj veľa ďalších ako swf, ktorý je možné otvoriť aj v bežných internetových prehliadačoch. Okrem toho ovláda aj exportovanie do obrazových formátov ako sú jpg, bmp alebo gif.


OpenOffice Draw

V balíku OpenOffice sa nachádza aj program Draw určený na tvorbu vektorovej grafiky. Vektorová grafika pozostáva z čiar a kriviek opísaných matematickými vektormi. Obrazy tvorené vektormi sú presné a ich úprava je možná bez straty kvality aká je pri bitmapových obrazoch bežná. Na rozdiel od ostatných programov z balíčka OpenOffice, sú hlavné ovládacie prvky programu umiestnené v dolnej časti obrazovky. V strede obrazovky je plocha na ktorej je možné vytvárať obrazy. K dispozícii sú funkcie na kreslenie čiar, kriviek, uzavretých alebo otvorených mnohouholníkov. Program ponúka aj objekty ktoré je možné využiť v obrazoch. Kreslené obrazy je možné ľubovoľne zväčšovať a dopĺňať ďalšie detaily. Nakreslené objekty sa dajú upravovať editovaním záchytných bodov. Po stlačení F4 sa zobrazí tabuľka s presnými údajmi o polohe a veľkosti objektu, v ktorej je možné spresniť polohu prípadne prispôsobiť veľkosť potrebám. Asi jedinou mojou výhradou k programu je, že operácie s objektmi nie sú prístupné priamo na ploche. K hotovým objektom je možné pridať tieň, spraviť z nich 3D objekty a veľa ďalších rôznych efektov. Okrem ukladania v OpenOffice formáte je možné využiť aj veľa iných formátov ktoré program pozná. Program tiež dokáže exportovať hotové dokumenty do formátu .pdf.


OpenOffice Math

OpenOffice Math je podporným programom. Je možné využívať ho osobitne, ale jeho hlavnou úlohou je spolupracovať s ostatnými OpenOffice programami pri vytváraní matematických vzorcov. Keďže ide iba o editor vzorcov, nie je možné využívať ho na výpočty ? na tie je nutné použiť napr. OpenOffice Calc. V programe sa vytvárajú vzorce v podobne ako grafy alebo obrázky. Po zapnutí programu sa finálna verzia vytváraného vzorca zobrazuje v strede obrazovky. Pod tým je miesto kde sa vzorec zapisuje v podobe v akej je zapísaný do dokumentu. Ak sa užívateľ naučí skratky pre jednotlivé symboly, môže ich v takej podobe využívať priamo v dokumente kde majú byť použité. Na obrazovke sa nachádza okno, v ktorom sú matematické funkcie rozdelené do skupín. Po výbere skupiny v hornej časti okna sa v spodnej časti zobrazia všetky matematické symboly ktoré do skupiny patria. Do vzorcov sa dajú dopĺňať aj čísla a písmená ? jednou z možností ponúkanou v menu je aj tabuľka matematických znakov a gréckych písmen. Po vytvorení vzorca je možné uložiť ho do formátu s ktorým dokážu pracovať ostatné súčasti OpenOffice programov.


OpenOffice Base

Program OpenOffice Base je určený na vytváranie databázových súborov a na prácu s nimi. Súbory databáz obsahujú veľké množstvo údajov ktoré sa dajú sprístupniť podľa požiadaviek. Využívajú sa hlavne keď je množstvo spracovávaných údajov veľmi veľké. Po spustení programu sa objaví pomocník v ktorom sa dá vybrať či budeme vytvárať nový databázový súbor alebo pracovať s dávnejšie vytvorenými databázami. V novej databáze je možné využiť sprievodcu na vytvorenie tabuliek a formulárov. OpenOffice Base natívne podporuje formát dBase. Dokáže sa tiež pripájať k externým databázam ako MySQL alebo Oracle. Databázy vytvorené v programe sa dajú využiť aj v ostatných programoch ako je napríklad Writer.


Programy OpenOffice sú dostupné vo verziách pre operačné systémy Windows aj Linux. Je to užitočný balík programov pre všetkých čo potrebujú vytvárať dokumenty na počítači iba príležitostne, alebo nechcú investovať do MS Office.


Tu nájdete odkazy na stiahnutie najnovších verzií programov OpenOffice a LibreOffice

Powered by w3.css