X

Prihlásenie

Secomp

Rady a návody - grafické aplikácie


Fotografie, logá, ikonky. Sú to množstvá obrazových dokumentov, ktorých úprava vyžaduje špeciálny software. Pre jednoduchšie úpravy nie je nutné kupovať drahý software ako je Photoshop. Preto sme sa rozhodli spraviť krátky prehľad najbežnejších bezplatných grafických aplikácií.


Prezeranie obrázkov
Irfan view

Program vznikol v roku 1996 a nesie meno svojho tvorcu Irfana Skiljana z Bosny a Hercegoviny. Je to jednoduchý program určený hlavne na rýchle a jednoduché prezeranie obrázkov. Pozná väčšinu používaných formátov grafických súborov. Okrem prezerania obrázkov ponúka aj možnosť prevzatia obrázkov zo skeneru, vytváranie screenshotov a jednoduchých úprav farieb, vystrihnutie časti obrazu, zmenu veľkosti, otáčanie, vyhladenie alebo zvýraznenie hrán. Program tiež umožňuje vytváranie šetričov obrazovky, použitie obrázku na pozadie pracovnej plochy, zmenu formátov, prácu s viacerými obrázkami súčasne. Súčasťou programu je aj aplikácia na prezeranie thumbnailov, zmenšených náhľadov na obrázky, ak potrebujete v množstve fotiek nájsť jednu, ktorá vás práve zaujíma. Celkovo ide o jednoduchý a rýchly program ktorý by nemal chýbať nikomu, kto má na počítači fotky a potrebuje jednoduché úpravy.

Drobná rada pre užívateľov programu. Pre vlastné použitie odporúčam ukladať dokumenty v natívnom formáte programu OpenOffice, ale ak chcete niekomu poslať dokument, odporúčam využiť možnosť uložiť dokument vo formáte Microsoft Office 2003 - novšie formáty z Office 2007 a 2010 ako aj formáty OpenOffice nedokážu otvoriť všetky programy. V prípade ak adresát nepotrebuje dokument upravovať, je najjednoduchšie uložiť ho vo formáte .pdf, ktorý je univerzálny a program na jeho čítanie, Adobe Acrobat Reader je voľne dostupný na internete.


Vektorová grafika
Inkscape

Na tvorbu vektorovej grafiky sa zameriava program InkScape. Ten je alternatívou pre komerčné programy ako Corel Draw alebo Xara. Na rozdiel od ostatných spomenutých programov je zameraný hlavne na formát SVG.

Za vznikom formátu SVG (Scaleable vector graphics) stoji W3C (World Wide Web Consortium). Je to formát zápisu súborov založený na XML, umožňujúci zaznamenanie dvojrozmerného textu, vektorovej grafiky a prídavných informácii. Na tvorbu súborov je možné použiť akýkoľvek textový editor, ale najjednoduchšie je používanie grafických aplikácií ako je Inkscape. Prvá verzia SVG vznikla 4.9.2001. Verzia 1.1 bola vytvorená 14.1.2003, pracuje sa na špecifikáciách 1.2 verzie. SVG dokáže okrem samotnej grafiky aj použitie efektov a jednoduchých animácií.

Vývoj programu InkScape začal v roku 2003 keď sa Ted Gould, Bryce Harrington, Nathan Hurst, a MenTaLguY odštiepili od projektu Sodipodi. Ich plánom bolo vytvoriť plnohodnotný nástroj na prácu s formátom SVG (scaleable vector graphics). Výhodou vektorovej grafiky oproti bežným formátom obrázkov je, že takto uložený obrázok je zaznamenaný formou matematických vektorov a pri zmenách veľkosti nedochádza k znižovaniu kvality.

InkScape má príjemné užívateľské rozhranie. K pohodliu prispieva aj lokalizácia programu do slovenského jazyka. V nastaveniach dokumentu je možné zvoliť rozmer ku ktorému chceme prispôsobiť výsledok práce (banner, logo, A4, listový formát, ikonka). Program ponúka množstvo rôznych nástrojov na vytváranie grafiky ako napríklad kreslenie (voľnou rukou, bezierové krivky a rovné čiary, kaligrafické čiary), používanie objektov (štvoruholníky, elipsy, mnohouholníky), textu, obrázkov. Umožňuje tiež manipuláciu s objektmi, editovanie záchytných bodov kriviek, operácie s objektmi (zjednotenie, rozdiel, prienik), vytvorenie vektorovej grafiky z obrázku. K samotnému programu je dostupné veľké množstvo objektov v SVG formáte na internete. Najnovšia verzia programu bola rozšírená aj o krátke kurzy vysvetľujúce niektoré funkcie, i keď tie sú zatiaľ len v anglickom jazyku. Na internete je aj množstvo rôznych kurzov, kde sa dajú nájsť zaujímavé nápady. Podobne ako ostatné tzv. OpenSource programy, aj tento sa neustále vyvíja a vylepšuje o nové funkcie. SVG formát sa začína využívať aj v iných aplikáciách a začínajú ho používať internetové prehliadače priamo (Opera, Mozilla) alebo cez použitie pluginov (Internet Explorer). To robí z programu InkScape užitočnú aplikáciu využiteľnú na vytváranie grafiky alebo ako pomocný program.

Program InkScape je dostupný vo verzii pre Windows, Linux aj Mac OS X. Na stránke sa nachádzajú aj odkazy na diskusné skupiny, návody, obrázky, atď.


OpenOffice/LibreOffice Draw

Na tvorbu vektorovej grafiky sa zameriava aj OpenOffice Draw - súčasť balíka kancelárskych aplikácií OpenOffice. Vektorová grafika pozostáva z čiar a kriviek opísaných matematickými vektormi. Obrazy tvorené vektormi sú presné a ich úprava je možná bez straty kvality aká je pri bitmapových obrazoch bežná. Na rozdiel od ostatných programov z balíčka OpenOffice, sú hlavné ovládacie prvky programu umiestnené v dolnej časti obrazovky. V strede obrazovky je plocha na ktorej je možné vytvárať obrazy. K dispozícii sú funkcie na kreslenie čiar, kriviek, uzavretých alebo otvorených mnohouholníkov. Program ponúka aj objekty ktoré je možné využiť v obrazoch. Kreslené obrazy je možné ľubovoľne zväčšovať a dopĺňať ďalšie detaily. Nakreslené objekty sa dajú upravovať editovaním záchytných bodov. Po stlačení F4 sa zobrazí tabuľka s presnými údajmi o polohe a veľkosti objektu, v ktorej je možné spresniť polohu prípadne prispôsobiť veľkosť potrebám. Asi jedinou mojou výhradou k programu je, že operácie s objektmi nie sú prístupné priamo na ploche. K hotovým objektom je možné pridať tieň, spraviť z nich 3D objekty a veľa ďalších rôznych efektov. Okrem ukladania v OpenOffice formáte je možné využiť aj veľa iných formátov ktoré program pozná. Program tiež dokáže exportovať hotové dokumenty do formátu .pdf.


Editovanie obrázkov
Gimp

GIMP je jeden z najlepších opensource programov na úpravu rastrovej grafiky. Dostupný je pre väčšinu používaných operačných systémov.


Jeho vývoj začali dvaja študenti, Spencer Kimball a Peter Mattis, na Kalifornskej Univerzite ako svoj školský projekt. Prvú verziu svojho programu vydali v nasledujúcom roku. Rok po svojom vydaní sa stal súčasťou projektu GNU, neskôr projektu GNOME.


Na úpravu alebo tvorbu obrázkov ponúka Gimp škálu rôznych nástrojov. Možnosť upraviť si palety farieb, prácu s obrázkami vo viacerých vrstvách, vežký výber nástrojov ako štetce, ceruzy a podobne. Na výber ponúka aj veža filtrov na dodatočné úpravy obrázkov. Dokáže importovať a exportovať obrázky rôznych formátov. Vlastný formát programu je XCF. V poslednej verzii bol upravený interface. Na rozdiel od predchádzajúcich verzií, je možné program spustiť so všetkými nástrojmi v jednom okne, ale naďalej ponúka aj pôvodný vzhľad s nezávyslými oknami pre palety, nástroje a ostatné prvky užívateľského prostredia.


3D Modelovanie
Blender

Blender je opensource počítačový softvér, používaný na 3D modelovanie, vytváranie animovanch filmov, vizuálnych efektov, interaktívnych 3D aplikácií a hier. Medzi jeho schopnosti patria 3D modelovanie, využívanie UV máp, textúrovanie, simulácia kvapalín, dymu, častíc, animácia, rendrovanie, editovanie videa, zvukov a kompozície. Súčasťou programu je aj herný 3D engine. Maskotom programu je opička Suzanne.

Autorom programu je Ton Roosendaal, ktorý ho pôvodne vytvoril ako aplikáciu pre holandskú spoločnosť NeoGeo. Program bol distribuovaný ako shareware až do roku 2002, keď spoločnosť zbankrotovala. Dlžníci súhlasili, s uvolnením zdrojového kódu programu po zaplatení jednorázového poplatku. Ten sa v roku 2002 podarilo vyzbierať. Odvtedy je Blender voľne šíriteľný a vyvíjaný komunitou. Dostupné sú verzie pre najbežnejšie operačné systémy.

Blender je na používanie trochu náročnejší softvér, keďže má ovládanie odlišné od iných podobných programov a mnohé funkcie sa spúšťajú cez klávesové skratky. V aktuálnych verziách sa tvorcovia snažia zmeniť vzhľad ovládanie programu, aby bolo prístupnejšie začiatočníkom. Podobne ako ostatné opensource programy, aj Blender má vlastný formát súborov, ale dokáže exportovať a importovať 3D objekty a scény vo väčšine bežne používaných formátov.


Programy, ktoré sme v článku spomínali sú bezplatne stiahnuteľné z internetu. Odkazy na nich nájdete po kliknutí na logo programov...

Powered by w3.css